Księgowość

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego, rejestry VAT, pełna obsługa JPK, sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczanie kilometrówki, zarządzanie kasą, rozliczanie i kontrola płatności, różnice kursowe.

Kadry i płace

Sporządzanie umów cywilnoprawnych i rachunków, tworzenie listy płac, generowanie deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych  do ZUS, ewidencja czasu pracy, akta osobowe, urlopy.

Zarządzanie sprzedażą

Obsługa procesu fakturowania, zarządzanie danymi klientów, kontrola przepływu towarów, remanenty, analizy wielkości sprzedaży, aktualizacja stanów magazynowych, windykacja należności.

Doradztwo

Pomoc przy rejestracji działalność, wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania. We współpracy z radcą prawnym pomagam rozwiązać zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego, wynagrodzeń czy prawa pracy.

Środki trwałe i wyposażenie

Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, amortyzacja.

PROKS: www.prostaksiegowosc.online